Bc. et Bc. Zuzana Mühlbecková

Diplomová práce

Vztah mezi stresem na pracovišti, duševní pohodou a pracovním výkonem: deníková studie

The relationship between work stress, psychological well-being and work performance: diary study
Anotace:
Cílem diplomové práce je objasnění každodenního vztahu mezi pracovním výkonem, pracovním stresem a subjektivní duševní pohodou. Ve stanovených hypotézách byl předpokládán negativní vztah mezi pracovním stresem subjektivní duševní pohodou jedince moderovaný přívětivostí a neuroticismem, dále negativní vztah mezi pracovním stresem a pracovním výkonem moderovaný svědomitostí jedince, predikce pracovního …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis is explanation of relationship between work performance, occupation stress and subjective well-being on daily basis. It was hypothesized that negative relationship between occupational stress and subjective well-being is moderated by agreeableness and neuroticism, next negative relationship between occupation stress and job performance is moderated by conscientiousness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta