Bc. Michaela Štamberková

Bakalářská práce

Integrace sluchově postižených do běžných škol

Integration of hard of hearing students in mainstream schools
Anotace:
Práce se zabývá integrací nedoslýchavých studentů v běžných školách. Důraz je kladen na vztahy a vzájemnou spolupráci nedoslýchavého studenta se slyšícími spolužáky. Práce se zabývá porovnáním české a zahraniční literatury. Výzkumné šetření odpovídá na otázky, zda dochází ve třídě ke komunikační bariéře.
Abstract:
The work deals with the hard of hearing students integration in common schools. The emphasis is put on the relationship and mutual co-operation between the hearing-impaired students and his / her hearing schoolmates. The work deals with the comparison between Czech and foreign literature. The research answers questions about the fact whether a communication barrier in the class exists.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petr Pabian, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štamberková, Michaela. Integrace sluchově postižených do běžných škol. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.