Bc. Michaela Štamberková

Bachelor's thesis

Integrace sluchově postižených do běžných škol

Integration of hard of hearing students in mainstream schools
Abstract:
Práce se zabývá integrací nedoslýchavých studentů v běžných školách. Důraz je kladen na vztahy a vzájemnou spolupráci nedoslýchavého studenta se slyšícími spolužáky. Práce se zabývá porovnáním české a zahraniční literatury. Výzkumné šetření odpovídá na otázky, zda dochází ve třídě ke komunikační bariéře.
Abstract:
The work deals with the hard of hearing students integration in common schools. The emphasis is put on the relationship and mutual co-operation between the hearing-impaired students and his / her hearing schoolmates. The work deals with the comparison between Czech and foreign literature. The research answers questions about the fact whether a communication barrier in the class exists.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petr Pabian, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štamberková, Michaela. Integrace sluchově postižených do běžných škol. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Sociology / Social Anthropology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.