Ing. Bc. Miroslav Zorálek

Master's thesis

Automatizované obchodné systémy

Automated trading systems
Abstract:
Cílem práce je analýza reálného využití automatizovaných obchodních systémů na světových burzách. Toho bude dosaženo tvorbou konkrétního automatizovaného systému. Jeho testováním a optimalizací pro použití na měnovém trhu Forex. Práce je rozdělena do dvou částí. První část pokrývá teoretické základy pro tvorbu a použití těchto systémů. Praktická část obsahuje vlastní tvorbu systému a ověření použitelnosti …more
Abstract:
The aim is to analyze real-world use of automated trading systems. This will be achieved by creating specific automated trading system. It will be tested and optimalized for use on the Forex market. The work is divided into two parts. The first part covers theoretical foundations for the creation and use of these systems. The practical part includes the creation of the system and verification of applicability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Mgr. Juraj Hruška
  • Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance