Ivana Dušková

Bakalářská práce

MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINY - KRÁDEŽ A NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ CIZÍ VĚCI

Crimes againts property - Theft and Unauthorized use of property
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou skutkové podstaty trestného činu krádeže a neoprávněného užívání cizí věci a jejich následnou komparací. První část práce pojednává obecně o majetkových trestných činech a o ochraně majetkových zájmů, kterou poskytuje česká legislativa. Druhá část je zaměřena na detailní analýzu skutkové podstaty krádeže a dále přiblížení vývojových stadií tohoto trestného činu. …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns with an analysis of theft and unauthorized use of property of other person and also compares these two crimes on the basis of their facts of the case. The first part of the thesis describes crimes againts property in general and also mentions the protection of property which is provided by Czech legislation. The second part dedicates to facts of the theft in details and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Květoslav Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40458