Bc. Martin Šulc

Master's thesis

Regionální politika EU a ČR (2004 - 2011)

Regional policy of EU and Czech Republic (2004 – 2011)
Abstract:
Aim of this study is to analyze the functioning of the CR and EU policies in the years 2004 to 2011, with an emphasis on the application of measures, priorities and instruments of regional policy in practice. A sub-goal is the formulation of relationships and links with regional policy areas of education. First, they defined the current theoretical study of analytical materials on the issues. They …viac
Abstract:
Cílem práce je analýza fungování regionálních politik ČR a EU v letech 2004 až 2011, s důrazem na aplikaci jednotlivých opatření, priorit a dále nástrojů regionální politiky v praxi. Dílčím cílem je formulace vztahů a provázanosti regionální politiky s oblastí vzdělávání. Nejprve budou vymezena teoretická východiska studiem aktuálních analytických materiálů k dané problematice. Dále budou identifikovány …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta