Tereza MUŠKOVÁ

Diplomová práce

Vývoj migrace v Ústeckém kraji

Migration development in Ústí nad Labem region
Anotace:
V práci jsou analyzovány vybrané ukazatelé migrace v Ústeckém kraji v letech 1983 - 2013, a to z hlediska kraje jako celku a jeho okresů. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s daným tématem. V praktické části jsou postupně analyzovány vybrané ukazatelé, jejichž počet se během let snižuje. Jednotlivá data byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů spravovaných především Českým …více
Abstract:
The thesis analyses the selected indicators of migration in the Ústi nad Labem region in the years 1983 - 2013 in terms of the region as a whole, and of districts. The theoretical part explains the concepts related to the topic. In the practical part selected indicators are analyzed, whose number is decreasing over the years. Individual data were drawn from publicly available sources managed primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUŠKOVÁ, Tereza. Vývoj migrace v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická