Bc. Petr Janderka

Diplomová práce

Proměny obrazu uprchlictví v MF Dnes: komparativní obsahová analýza

Transformation of media Picture of Refugees in Czech Newspaper MF Dnes: Comparative analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací dvou obrazů uprchlictví v deníku MF Dnes. Porovnáváme způsob pokrývání uprchlické agendy v roce 1992 při rozpadu Jugoslávie a válce na Balkáně a v roce 2015 za války v Sýrii. Na základě teorie nastolování agendy práce zkoumá vliv redakčních rutin na podobu a sílu uprchlické agendy, dále je předmětem analýzy zastoupení tří medálních rámců – rámce hrozby, rámce oběti …více
Abstract:
The thesis compares two refugee images in czech newspaper MF Dnes. We compare the way of setting the refugee agenda in 1992, during the Yugoslavian War and in 2015 during the Syrian Civil War. Based on the theoretical concepts of agenda setting the thesis examines the effect of media routines on scheme and strength of refugee agenda. We analyse the presence of three main frames – threat frame, victim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií