Mgr. Helena Ducháčová

Diplomová práce

Ochrana před hlukem v přírodě

Protection against noise in nature
Anotace:
Diplomová práce pojednává o ochraně před hlukem v přírodě. Je dělena do teoretické a zvláštní části. Cílem práce je zhodnotit stávající právní úpravu v oblasti hluku v přírodě, vymezit základní pojmy potřebné k osvětlení tohoto tématu. Dále je v práci uvedena judikatura související s aktuálními otázkami hluku. Pozornost je věnována především souvislostem v jednotlivých zákonech. Prací se prolínají …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the protection against noise in nature. It is divided into theoretical and special parts. The aim is to evaluate the existing legislation on noise in nature, define the basic concepts needed to illuminate the subject. The work also includes an award related to the current questions of noise. Attention is mainly devoted to the context in individual laws. The studymingle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta