Bc. David Ryška

Diplomová práce

Novice Teachers and Their Management of Participation in the EFL Classroom

Novice Teachers and Their Management of Participation in the EFL Classroom
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá způsoby, jimiž začínající učitelé (tj. učitelé s ještě nedokončenou profesní kvalifikací) řídí zapojení svých žáků ve výuce během hodin angličtiny jako cizího jazyka. Jejím cílem je odhalit postupy, jež začínající učitelé používají, a reakce žáků na ně. Teoretická část práce se věnuje povaze institucionálního dialogu a způsobům, kterými se projevuje v diskurzu …více
Abstract:
This Master diploma thesis deals with the ways in which novice teachers (i.e. teachers who have not yet fully completed their professional qualification) manage the participation of their learners during EFL lessons. Its goal is to uncover what practices the teachers use during fronted whole-class activities and how the learners respond to them. The theoretical part of the thesis discusses the nature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta