Richard Knížek

Bakalářská práce

Evropské strukturální a investiční fondy a jejich využití v ČR se zaměřením na cestovní ruch

European Structural and Investment Funds and Their Utilization in the Czech Republic with an Emphasis on the Tourism Industry
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat politicko-ekonomické struktury EU se zaměřením na Evropské strukturální a investiční fondy a jejich možné využití pro podporu cestovního ruchu v ČR. Práce je rozdělena do dvou částí. První část nabízí přehled základních poznatků o ekonomicko-politických strukturách EU. Nejprve je zde představen rozpočet EU a jeho specifické rysy, popsána jeho příjmová i výdajová strana …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyse the political and economic structures of the European Union with an emphasis on the European Structural and Investment Funds and their possible utilization within the tourism industry of the Czech Republic. The paper is divided into two main parts. The first part provides the reader with basic information about the political and economic structures of the Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Žufan
  • Oponent: Antonín Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76517