Mgr. Markéta Dlouhá

Diplomová práce

Dovolená – sociologické a pracovněprávní aspekty

Leave with Pay - its Sociological and Labour Law Aspects
Anotace:
Diplomová práce, jak již z názvu vyplývá je zaměřena na otázky spjaté s institutem dovolené. Pozornost je věnována především jejím sociologickým a pracovněprávním aspektům. Práce je rozčleněna do tří základních okruhů. První část práce je zaměřena na sociologický úhel pohledu. Důvod, proč je tato část v práci uvedena jako první je prostý. Právo by mělo nacházet odraz v reálných potřebách společnosti …více
Abstract:
In this diploma thesis I put my mind to convalescence leave, especially its sociological and labour law aspects. This diploma thesis is devided between sociological and law aspects. The firts part comprehends sociological aspects, the second part part includes actual labour law aspects and third part contains consolidation of mine findings from the first and the second part. The first part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta