Bc. Olga Pospíchalová

Master's thesis

Konzeptuelle Metaphorik in der politischen Rede von Christian Wulff

Conceptual metaphors in the political speech given by Christian Wulff
Abstract:
The thesis is dealing with three political speeches given by president of Germany Christian Wulff in light of metaphors. The practical part of the thesis explains the conceptions of conceptual system of metaphors, which are the product of cognitiv processes by human being. In the analysis there are analysed the three political speeches given by president of Germany and the list of conceptual metaphors …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá třemi politickými řečmi německého prezidenta Christiana Wulffa z hlediska metaforického. Praktická část vysvětluje pojmy konceptuálního systému metafor, které jsou produktem kognitivních procesů člověka. V analytické části jsou politické řeči německého prezidenta analyzovány a je sestaven seznam nalezených konceptuálních metafor.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta