Bc. Olga Pospíchalová

Diplomová práce

Konzeptuelle Metaphorik in der politischen Rede von Christian Wulff

Conceptual metaphors in the political speech given by Christian Wulff
Abstract:
The thesis is dealing with three political speeches given by president of Germany Christian Wulff in light of metaphors. The practical part of the thesis explains the conceptions of conceptual system of metaphors, which are the product of cognitiv processes by human being. In the analysis there are analysed the three political speeches given by president of Germany and the list of conceptual metaphors …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá třemi politickými řečmi německého prezidenta Christiana Wulffa z hlediska metaforického. Praktická část vysvětluje pojmy konceptuálního systému metafor, které jsou produktem kognitivních procesů člověka. V analytické části jsou politické řeči německého prezidenta analyzovány a je sestaven seznam nalezených konceptuálních metafor.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura