Mgr. Pavel Dedík

Bakalářská práce

Grafické uživatelské rozhraní systému pro správu závěrečných prací

Graphical User Interface for Thesis Management System
Anotace:
Práce se zabývá problematikou návrhu uživatelských rozhraní a uvádí dostupné technologie pro jejich realizaci v podobě webové aplikace. Druhá část práce se zaměřuje na tvorbu informačního systému pro správu závěrečných prací. Dále jsou popsány použité technologie a jejich využití v systému.
Abstract:
The thesis deals with the design process of user interfaces and introduces available technologies for its integration into a web application. The second part of the thesis focuses on the design of a thesis management system and discusses the chosen technologies and their usage in the system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: Mgr. Martin Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika