Bc. Lenka Vojtová

Bakalářská práce

Exekuce prodejem nemovitosti v kontextu vývoje realitního trhu

Distraint by selling real estate in the context of the development of the real estate market in the Czech republic
Anotace:
Jednotlivé kapitoly práce pojednávají o exekučním řízení se zaměřením na veřejnou dražbu. Okrajově se práce zabývá i insolvencí a oddlužením nemovitosti s jejím následným prodejem. Informace v teoretické části jsou zpracovány takovým způsobem, aby bylo dobře porozuměno případové studii, jež je začleněna do praktické části práce. Součástí práce je specifikace problematických míst tohoto odvětví a následné …více
Abstract:
Single chapters of this bachelor deal with distraint focused on public auction. Marginally bachelor deals with insolvency and debt relief of real estate following by sale. Informations in theoretical part are processed in order to clearly understand to mentioned cases, which are included in practical part of this bachelor. Part of the bachelor is consisted from specification of problematic spots of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Bureš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting