Anna Jiránková

Bakalářská práce

Využití polymorfismu beta kaseinu ve vztahu k lidskému zdraví při konzumaci kravského mléka

Use of beta casein polymorphism in relation to human health when consuming cows' milk
Anotace:
AbstraktKravské mléko je pro člověka významným zdrojem bílkovin. Mezi nimi je významně zastoupen kasein a jeho varianty α-S1, α-S2, β, a κ. Kaseiny jsou charakterizovány genetickým polymorfismem, kdy dochází k náhradě nebo smazání jednotlivých ami-nokyselin kódujících bílkovinu. Polymorfismy je možné detekovat několika moleku-lárně biologickými metodami. V rámci β-kaseinu jsou nejčastějšími polymorfismy …více
Abstract:
AbstractCow's milk is an important source of protein for the human. Among the proteins, the casein and its variants α-S1, α-S2, β, and κ are represented by significant quantities. Caseins are characterized by genetic polymorphism, where the individual amino acids encoding the protein are replaced or deleted. Polymorphisms can be detected by sever-al molecular biological methods. Within the β-casein …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta