Kateřina DRÁBKOVÁ

Bakalářská práce

North versus South in the 19th Century England

North versus South in the 19th Century England
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vysvětlení regionalismu v Anglii a předělu sever a jih na pozadí analýzy děl Emma Jane Austenové a Sever a Jih Elizabeth Gaskellové a jejich historického kontextu. Základem analýzy je náhled do 19. století, v němž obě autorky psaly, jmenovitě Austenová v době regenství a Gaskellová v době viktoriánské. Dále pak následuje vysvětlení regionalismu a vyzdvihnutí jeho aspektů …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an introduction to regionalism in England and its division into north and south. The movement is further analysed in the novels Emma by Jane Austen and North and South by Elizabeth Gaskell. An essential part of the analysis is a brief insight into nineteenth century, which was the publishing time of both Austen and Gaskell - respectivelly Austen wrote during Regency …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Beneš, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÁBKOVÁ, Kateřina. North versus South in the 19th Century England. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta