Adam Švidroň

Bachelor's thesis

Quantification of User Affect in Virtual Environment

Quantification of User Affect in Virtual Environment
Anotácia:
Táto práca sa zameriava na porovnávanie tzv. biofeedbacku, hybridného bio a neurofeedbacku a placeba v double-blind experimente. Cieľom je implemenovať aplikáciu na vykonávanie experimentu vo virtuálnom prostredí. Práca vysvetľuje princíp použitia tzv. mindfulness meditácie ako prostriedok na reguláciu stavu vediomia používateľa za pomoci spätnej väzby. Na dosiahnutie tohto cieľa autor vyvinul aplikáciu …viac
Abstract:
This thesis focuses on comparing biofeedback, hybrid bio and neurofeedback and a control condition in a double-blind experiment. The aim is to implement an application for conducting the experiment in a virtual environment. The thesis explains the concept of using mindfulness-based meditation to regulate the user affect with the help of a feedback object. In order to achieved this, the author developed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedúci: Bojan Kerouš
  • Oponent: Iris Kico

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.