RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Disertační práce

Hodnocení dopadů ekonomické krize na průmysl středoevropského prostoru (s důrazem na český průmysl)

Impact Evaluation of Economic Crisis on Industry of Central European Space (With an Emphasis on Czech Indrustry)
Anotace:
Disertační práce se věnuje tématu hodnocení dopadů globální ekonomické krize na průmysl ve střední Evropě. Cílem textu je provést regionální komparaci vlivů hospodářské recese na třech řádovostních úrovních, a to nadnárodní (střední Evropa), národní (Česká republika) a lokální (dvě krajská města České republiky). Práce se dále zaměřuje na rovnoměrnost či nerovnoměrnost působení krize, na její dopad …více
Abstract:
The doctoral thesis topic is devoted to the impact assessment of the global economic crisis on industrial production in Central Europe. The aim of the text is to carry out a regional comparison of the effects of economic recession on three hierarchical levels, namely multinational (Central Europe), national (the Czech Republic) and local (two regional cities of the Czech Republic). Furthermore, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marián Kulla, PhD., doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta