RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Doctoral thesis

Hodnocení dopadů ekonomické krize na průmysl středoevropského prostoru (s důrazem na český průmysl)

Impact Evaluation of Economic Crisis on Industry of Central European Space (With an Emphasis on Czech Indrustry)
Abstract:
Disertační práce se věnuje tématu hodnocení dopadů globální ekonomické krize na průmysl ve střední Evropě. Cílem textu je provést regionální komparaci vlivů hospodářské recese na třech řádovostních úrovních, a to nadnárodní (střední Evropa), národní (Česká republika) a lokální (dvě krajská města České republiky). Práce se dále zaměřuje na rovnoměrnost či nerovnoměrnost působení krize, na její dopad …more
Abstract:
The doctoral thesis topic is devoted to the impact assessment of the global economic crisis on industrial production in Central Europe. The aim of the text is to carry out a regional comparison of the effects of economic recession on three hierarchical levels, namely multinational (Central Europe), national (the Czech Republic) and local (two regional cities of the Czech Republic). Furthermore, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Reader: Mgr. Marián Kulla, PhD., doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta