Bc. Dagmar CVEKOVÁ

Diplomová práce

I. vojenské mapování jako zdroj dat o krajině

1st Military Survey as a data source for the landscape
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na možnosti využití map I. vojenského mapování jako zdroj dat o krajině. Cílem této práce byla rešerše literatury v souvislosti jejího vzniku, zpracování, zhotovení a dostupnosti map z I. vojenského mapování. Dalším cílem bylo nastínit možnosti jejího zpracování pomocí moderních technologií. Výsledkem této diplomové práce je také rozbor obsahu mapových obrazů, a jejich zhodnocení …více
Abstract:
This thesis focus on the possibilities of the 1st Military Survey mapping a and its usage as landscape data source. The aim of this work was the literature research in relation to: its creation, processing, production and availability of maps from the 1st Military Survey. Second goal is to outline other processing possibilities of those materials using modern technologies. The result of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVEKOVÁ, Dagmar. I. vojenské mapování jako zdroj dat o krajině. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta