Bc. Petra Zámečníková

Diplomová práce

Korelace mezi hodnotou refrakce a IQ

Correlation between the value of refraction and IQ.
Anotace:
Práce popisuje emetropii a ametropie, tedy hypermetropii, myopii a astigmatismus a uvádí jejich klasifikace. Přibližuje objektivní vyšetření refrakce a zaměřuje se na automatické oční refraktometry a skiaskopii. Na objektivní vyšetření refrakce navazuje popis subjektivního vyšetření refrakčního stavu oka, použití a stavba optotypů, včetně využití zkušební obruby a zkušebních čoček. Práce shrnuje základní …více
Abstract:
This thesis describes emmetropia and ametropia, i.e. eye conditions such as hyperopia, myopia and astigmatism, including their classification. It discusses the objective examination of refraction and focuses on the automatic eye refractometers and skiascopy. It follows with the description of the subjective examination of the eye refraction state, the use and construction of optotypes, and the use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vlasák
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie