Bc. Petra Zámečníková

Master's thesis

Korelace mezi hodnotou refrakce a IQ

Correlation between the value of refraction and IQ.
Abstract:
Práce popisuje emetropii a ametropie, tedy hypermetropii, myopii a astigmatismus a uvádí jejich klasifikace. Přibližuje objektivní vyšetření refrakce a zaměřuje se na automatické oční refraktometry a skiaskopii. Na objektivní vyšetření refrakce navazuje popis subjektivního vyšetření refrakčního stavu oka, použití a stavba optotypů, včetně využití zkušební obruby a zkušebních čoček. Práce shrnuje základní …more
Abstract:
This thesis describes emmetropia and ametropia, i.e. eye conditions such as hyperopia, myopia and astigmatism, including their classification. It discusses the objective examination of refraction and focuses on the automatic eye refractometers and skiascopy. It follows with the description of the subjective examination of the eye refraction state, the use and construction of optotypes, and the use …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vlasák
  • Reader: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry