Mgr. Michal Kadlec, DiS.

Bakalářská práce

Identity Search through Sex, Violence and Emotional Closeness in "Penetrator"and "Some Explicit Polaroids"

Identity Search through Sex, Violence and Emotional Closeness in "Penetrator"and "Some Explicit Polaroids"
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na GLBT tématiku v britských divadelních hrách označovaných jako In-Yer-Face theatre (u nás také Cool drama). Protože tato tématika je středem pozornosti většiny her zmíněné éry, byl stanoven podrobnější cíl – zjistit, zda existují společné rysy, které ovlivňují či utváří mužskou identitu se zřetelem na homosexuálně orientované muže. Základní texty, které byly analyzovány …více
Abstract:
The thesis focuses on queer aspects in British in-yer-face theatre. Since these aspects are the focal points of majority of the in-yer-face plays a further aim was set: to examine if there are any similar features which influence or form a male identity with regard to gay oriented men. The basic texts which were analysed and interpreted are Antony Neilson’s Penetrator and Mark Ravenhill’s Some Explicit …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta