Bc. Tomáš Jonke

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate social responsibility
Anotace:
Diplomová práce na téma Společenská odpovědnost firem se týká aktuálního tématu, které je ve společnosti často diskutováno. Hlavní oblastí, které se tato diplomová práce věnuje, je problematika zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, převážně pak vnímání této oblasti ze stran firem a jejich zaměstnanců. Hlavní cíl práce bylo provedení analýzy přístupu zaměstnanců společností …více
Abstract:
Master’s dissertation on subject Corporate social responsibility is related to very current topic, which is very often discussed in society. The main field of this dissertation is the issue of employing people from socially excluded groups, mainly view of companies and their employees about this area. Main purpose of this study was analyze attitude of employees from different companies, where they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu