Lukáš HRNČÍŘ

Diplomová práce

The discourse marker anyway in the parallel translation corpus InterCorp

The discourse marker anyway in the parallel translation corpus InterCorp
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza diskurzivního ukazatele anyway v paralelním překladovém korpusu InterCorp. Teoretická část práce představuje diskurzivní ukazatele, zejména se věnuje jejich vymezení a vlastnostem. Dále je pozornost věnována analyzovanému výrazu anyway, který je detailně představen s ohledem na jeho funkce. Poslední kapitola teoretické části se věnuje korpusové lingvistice a představuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the discourse marker anyway through the parallel corpus InterCorp. The class of discourse markers is introduced in the first section of the theoretical part where attention is paid to their definitions and characteristics. In the following section, the analysed expression anyway is dealt with in detail. The last chapter of the theoretical part serves as an introduction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRNČÍŘ, Lukáš. The discourse marker anyway in the parallel translation corpus InterCorp. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.