Bc. Veronika Zábojová

Master's thesis

Dopady změn Zákoníku práce a mzdových předpisů na zaměstnavatele a zaměstnance

Impact of changes in the Labor Code and wage regulations for employees and employers
Anotácia:
Cílem mé práce je zjištění změn zákoníku práce v roce 2012 a její dopad na výpočet mezd cílové skupiny zaměstnanců a zaměstnavatele podniku. Jednotlivé dopady zjišťuji ve výpočtových listech. Zhodnocení ve své práci vymezuji jak po stránce teoretické, tak i praktické.
Abstract:
The aim of my work is to detect changes in the Labour Code in 2012 and its impact on salaries and target groups of employees of the employer company. I find the individual impacts in the calculation sheets. Appreciation of his work defines both the theoretical and practical
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedúci: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Lucie Mikulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting