Aneta TOMANOVÁ

Bakalářská práce

Výživa sportovců a její vliv na zdraví a výkon jedince

Athletes nutrition and its impact on health and performance of the individual
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou a jejím vlivem na spotovní výkon a zdraví. Jsou zde popsány základní složky potravy, význam pitného režimu a nutričního timingu, doplňky sportovní výživy a vyšetření výživového stavu sportovce. Praktická část této práce porovnává dvě skupiny jedinců - vrcholové sportovce a návštěvníky fitness center. Zabývá se jejich stravovacími návyky, znalostmi v oblasti výživy …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with nutrition and its impact on sports performance and health. It describes basic food components, the importance of fluid intake and nutrient timing, sports nutrition supplements and examination of nutritional condition of athletes. The practical part compares two groups of individuals - athletes and visitors of the fitness center. It deals with their eationg habits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Aneta. Výživa sportovců a její vliv na zdraví a výkon jedince. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/