Bc. Lucie Ondrová

Master's thesis

Specifika korekce a volby korekční pomůcky u sportovců

Specifics of correction and choice of correction aid for athletes
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem specifikace korekce sportovců a jejich volby korekčních pomůcek při sportování. První část této diplomové práce je zaměřená na jednotlivá oční vyšetření u sportovců. V druhé části jsou popsány možnosti korekce, jaké jsou zásady při korekci refrakčních vad, dále jaké jsou vhodné korekční pomůcky pro sportovce i jaké jsou možnosti korekce očních vad metodou orthokeratologií …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of specification of correction for athletes and their selection of correction aids in sports. The first part of this thesis is focused on individual eye examinations in athletes. In the second part are described possibilities of correction, what are the principles of correction of refractive errors, what are suitable correction aids for athletes and what are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Optometry / Optometry

Práce na příbuzné téma