Bc. Václav MÁRA

Diplomová práce

Víceúčelová brána pro připojení počítačové sítě k Internetu

Extended gateway for internet connection
Anotace:
Obsahem diplomové práce je návrh administračního systému, který umožňuje připojení lokální počítačové sítě k internetu v prostředí operačního systému GNU/Linux. Základní požadavky jsou kladeny na bezpečnost a jednoduchou správu. Kromě vlastního připojení bude možné konfigurovat četné další služby (DHCP, nastavení QoS, základní služby firewallu, NAT) včetně správy uživatelů (přiřazení MAC-IP adresa …více
Abstract:
A content of my diploma thesis is a proposal of an administrative system which enables connection of local area network to internet in environment of operating system GNU/Linux. The basic requirements are imposed on security and simple administration. Except the proper connection will be possible to configure another numerous services (DHCP, QoS setting, basic services of firewall, NAT) including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Pešička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁRA, Václav. Víceúčelová brána pro připojení počítačové sítě k Internetu. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Distribuované systémy a počítačové sítě

Práce na příbuzné téma