Ing. Tereza Němečková

Diplomová práce

Konkurenceschopnost v gastronomii

Competitive Ability in Gastronomy
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je sledování konkurenceschopnosti vybraných podniků v gastronomii a následné posouzení jejich využití konkurenční výhody. V teoretické části jsou popsány některé pojmy vyskytující se v gastronomii a historie a současnost gastronomie. Dále jsou popsány teorie týkající se konkurenceschopnosti a schopnosti získat konkurenční výhodu. V analytické části jsem popsala město, ve kterém …více
Abstract:
The goal of my thesis is to watch the competitiveness of chosen companies in gastronomy and after that review application of competitive advantage. In theoretical part are described some terms used in gastronomy and history and present of gastronomy. Then are some theories of competitiveness and abilities to get the competitive advantage described. In analytical part I described the town where are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze