Ing. Jitka Bergerová

Bakalářská práce

Využití říkadel pro rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku

Use of nursery rhymes to develop communication skills of children with hearing impairment in early and pre-school age
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití říkadel pro rozvoj komunikačních dovedností dětí raného a předškolního věku. Teoretická část se věnuje klasifikaci, etiologii sluchových vad, vlivu sluchového postižení na osobnost dítěte. Seznamuje s vývojem řeči, některými odlišnostmi u dětí se sluchovým postižením, s oblastmi, které jsou důležité pro rozvoj komunikačních dovedností. Práce také seznamuje …více
Abstract:
This bachelor´s theses deals with the possibilities of using rhyms for improving communication skills in early and preschool childhood. A teoretical part deals with classification and etiology of hearing impairment and tells about impact of hearing impairment on development of hearing impaired chid. The teoretical part informed about language developing and showes some differences which are noticed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta