Lucie ZATLOUKALOVÁ

Bakalářská práce

Násilí mezi partnery

Partner abuse
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části z velké části obecnými pojmy, které úzce souvisí s tématem domácího násilí. Kromě toho poukazuje na druhy a formy, znaky, fáze a rizikové faktory vedoucí k jeho vzniku. Po obecném shrnutí problematiky domácího násilí se práce zaměřuje na násilí mezi partnery. K tomuto tématu se vztahuje i praktická část, kde je k dosažení daných cílů využitý kvalitativní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals in the theoretical part with general terms that are closely related to the issue of domestic violence. In addition theoretical part references to the types, forms, signs, phases and risk factors which lead to its creation. After a general summary of the issues of domestic violence theoretical part deals with violence between partners. About this topic is also practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Kamila Holásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZATLOUKALOVÁ, Lucie. Násilí mezi partnery. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses eqsv8y eqsv8y/2
18. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 4. 2014
Marklová, E.
18. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.