Bc. Alena KONEČNÁ, DiS.

Diplomová práce

Manažerské kompetence v sociálních službách

Manager' s competences in social services
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma manažerských kompetencí v sociálních službách. Cílem práce je zjistit a zhodnotit, zda jsou jednotlivé manažerské kompetence vedoucích pracovníků v neziskovém sektoru důležité pro výkon jejich pracovní činnosti.Cíl je naplňován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie.
Abstract:
The final thesis is focused on the topic concerning managerial competencies in social services. The aim of the thesis is to find out and evaluate whether the managerial competencies of executives in non-profit sector are important for performance of their work activities.The objective is a accomplished by the use of qualitative research strategy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Dořičáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Alena. Manažerské kompetence v sociálních službách. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce