Bc. Martin Musílek

Bakalářská práce

Úprava uličního prostoru komunikace ulice Jiráskova ve Vysokém Mýtě

Correction of the Area town road of Jiráskova street in Vysoké Mýto
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám úpravou místní komunikace v ulici Jiráskova ve Vysoké Mýtě. Řešení dopravy v klidu. Zbudováním přechodů a dalších účelových prvků, které zde chybí. Cílem je zvýšit přehlednost celého úseku a zabezpečit pohyb chodců a řidičů na této frekventované komunikaci.
Abstract:
In the thesis deals with adjusting the local road street Jiraskova in Vysoké Mýto. The solution of stationary traffic. Building of transitions and other special-purpose features that are missing. The aimis to increase the transparency of the entire section and secure movement of pedestrians and drivers on this busy road.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Musílek, Martin. Úprava uličního prostoru komunikace ulice Jiráskova ve Vysokém Mýtě. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.