Vendulka Štenclová

Bakalářská práce

Zámek Hradec nad Moravicí jako turistická atraktivita

The Hradec-upon-Moravice Castle as a Tourist Attraction
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit turistickou atraktivitu zámku. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit vnímání a hodnocení zámku a také spokojenost návštěvníků s poskytovanými službami. Na základě statistik zhodnotit vývoj návštěvnosti zámku. Vypracovat SWOT analýzu a návrhy na zvýšení návštěvnosti.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.