Pavel MAŠATA

Bakalářská práce

Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji

Analysis and possibilities of revitalization of brownfields in the Usti Region
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problémem, který zasahuje hlavně vyspělé země. Ke vzniku lokalit typu brownfields, tedy nevyužívaných průmyslových i neprůmyslových objektů a areálů, docházelo v souvislosti s politickými změnami, socioekonomickými změnami a změnami v průmyslu a zemědělství. V současné době převládá trend opětovného využívání těchto objektů a areálů. Je to však velmi nákladný a složitý …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal whit the problem, that affects mainly the developed countries. The emergence of brownfield sites, therefore, abandoned industrial and non-industrial buildings and sites, occurred in the context of political changes, socio-economic changes and changes in industry and agriculture. Currently prevailing trend of re-use of these buildings and premises. But it is very expensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠATA, Pavel. Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj