Bc. Karolína CHOVANCOVÁ

Diplomová práce

Prevalence syndromu nemocných budov a rizikové faktory u zaměstnanců Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Prevalence of Sick Building Syndrome and Risk Factors among Employees of the Medical Faculty, University of Ostrava
Anotace:
Cíl práce: Práce shrnuje poznatky z oblasti týkající se Syndromu nemocných budov (z anglického ?Sick building syndrome?, zkratka SBS). Na základě zahraničních studií bylo vysledováno, které rizikové faktory mohou hrát roli ve vzniku symptomů spojených s SBS u uživatelů, kteří pracují v budovách Lékařské fakulty Ostravské univerzity (zkratka LF OU). Hlavním cílem této práce bylo zjistit prevalenci výskytu …více
Abstract:
The aim of the work: The work summarizes findings in Sick building syndrome (SBS) section. Based on foreign studies, it was observed, which risk factors could play a part in symptoms creation connected to SBS on persons, who work in buildings of Faculty of medicine of University of Ostrava (FM UO). The main goal of this work was to find the prevalence of symptoms creation, which use to be mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANCOVÁ, Karolína. Prevalence syndromu nemocných budov a rizikové faktory u zaměstnanců Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta