Bc. Karolína CHOVANCOVÁ

Master's thesis

Prevalence syndromu nemocných budov a rizikové faktory u zaměstnanců Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Prevalence of Sick Building Syndrome and Risk Factors among Employees of the Medical Faculty, University of Ostrava
Abstract:
Cíl práce: Práce shrnuje poznatky z oblasti týkající se Syndromu nemocných budov (z anglického ?Sick building syndrome?, zkratka SBS). Na základě zahraničních studií bylo vysledováno, které rizikové faktory mohou hrát roli ve vzniku symptomů spojených s SBS u uživatelů, kteří pracují v budovách Lékařské fakulty Ostravské univerzity (zkratka LF OU). Hlavním cílem této práce bylo zjistit prevalenci výskytu …more
Abstract:
The aim of the work: The work summarizes findings in Sick building syndrome (SBS) section. Based on foreign studies, it was observed, which risk factors could play a part in symptoms creation connected to SBS on persons, who work in buildings of Faculty of medicine of University of Ostrava (FM UO). The main goal of this work was to find the prevalence of symptoms creation, which use to be mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHOVANCOVÁ, Karolína. Prevalence syndromu nemocných budov a rizikové faktory u zaměstnanců Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta