Veronika JELÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Suprakondylická zlomenina humeru jako specifické poranění dětského věku

Supracondylic fracture of the humerus as a specific injury of children
Anotace:
Bakalářská práce nabízí možnost seznámit především rodiče dětského pacienta s informacemi o méně známé suprakondylické zlomenině humeru čili zlomenině dolního konce pažní kosti. Snahou je zajistit především přehled informací nejen pro rodiče, ale i pro širokou společnost. Teoretická východiska nabízí podrobnější seznámení se suprakondylickou zlomeninou v rámci statistiky výskytu, mechanismu úrazu, …více
Abstract:
This bachelor thesis offers an oportunity to teach society at large, but especially parents, about supracondylar fracture of humerus. It contains theoretical part, that provides detailed informations about supracondylar fracture within the statistics incidence, mechanism of injury, treatment, complications and nursing care. The practical part of this work is focused on mapping the knowledge of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Rothová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNKOVÁ, Veronika. Suprakondylická zlomenina humeru jako specifické poranění dětského věku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií