Bc. Jarmila Plšková

Diplomová práce

Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti COMINFO, a.s.

The Project of Effective Net Working Capital Management in the Company COMINFO, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti COMINFO, a.s. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dostupných teoretic-kých poznatků z oblasti efektivního řízení čistého pracovního kapitálu a jeho jednotlivých složek. Navazující praktická část je věnována analýze jednotlivých složek čistého pracovního ka-pitálu ve společnosti COMINFO, a.s. a rozboru …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the effective management of net working capital in the company COMINFO, a.s. The theoretical part is focused on summarizing available theo-retical knowledge of efficient management of net working capital and its individual com-ponents. The following practical part is devoted to the analysis of the components of net working capital in the company COMINFO, a.s. and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plšková, Jarmila. Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti COMINFO, a.s. . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance