Mgr. Jana Klimešová

Bakalářská práce

The Incomparable Spirit of Louis de Bernières' hero Antonio Corelli. Individuals in Confrontation with Evil Armed with Hope, Courage and Love – the Basic Equipment of the ‘Human Survival Kit’

The Incomparable Spirit of Louis de Bernières' hero Antonio Corelli. Individuals in Confrontation with Evil Armed with Hope, Courage and Love – the Basic Equipment of the ‘Human Survival Kit’
Anotace:
Tato práce zkoumá pojmy důvěra, odvaha a láska v mnoha jejich podobách a způsoby, jakými se projevují v osudech či jednání literárních postav, jež ve svém románu „Mandolína kapitána Corelliho“ přivedl k životu anglický spisovatel Louis de Bernières (česky 2000). Práce představuje i protiklady těchto vlastností, čímž se snaží demaskovat působení zla a ještě více zdůraznit proměňující sílu dobra. Dalším …více
Abstract:
This thesis deals with the concepts of hope, courage and love in many of its facets and with the ways in which these human characteristics are reflected in the fates, lives or behaviour of the literary heroes created by Louis de Bernières in his novel Captain Corelli’s Mandolin (1994). Besides that, it shows also the antitheses of these capacities in order to unmask the traps of evil and make the transforming …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta