Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Disertační práce

Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním: Sclerosis Multiplex

Autonomic nervous system in patients with neurological disease: Multiple Sclerosis
Anotace:
Dizertační práce se zabývá studiem funkcí autonomního nervového systému u pacientů s onemocněním Sclerosis Multiplex. Stav kardiovaskulární autonomní regulace je hodnocen pomocí vyšetření variability srdeční frekvence a baroreflexní senzitivity. Stav ukazatelů tolerance tělesné zátěže pacientů se Sclerosis Multiplex je hodnocen pomocí spiroergometrického vyšetření. Práce se zabývá efektem 8 týdenního …více
Abstract:
This disseration thesis deals with autonomic nervous system function in patients with Multiple Sclerosis. Heart Rate Variability and Baroreflex Sensitivity are used in evaluation of cardiovascular autonomic regulation. Spiroergometric examination is realized for physical fitness evaluation in a group of MS patients. The thesis also deals with the effect of 8 weeks controlled ambulatory rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta