Bc. Kateřina Halouzková

Bakalářská práce

Invazivní výkony v těhotenství

Invasive procedures during pregnancy
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány metody prenatální diagnostiky. Neinvazivní výkony jsou objasněny jen v základních bodech. Pozornost je zaměřena na invazivní výkony zejména na definici, pomůcky, postup a rizika. V praktické části jsou vyhodnoceny informace, které jsem získala z dokumentace pacientek po provedené amniocentéze. Použila jsem metodu retrospektivní …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part describes selected methods of the prenatal diagnostics. Noninvasive procedures are covered only in a basic points. Major attention is aimed at invasive methods their definitions, instruments, techniques and risks. The practical part evaluates data acquired from medical documentation of those women who have undergone amniocentesis. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Romana Gerychová
  • Oponent: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta