Bc. Indira Damenova

Master's thesis

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and business performance
Abstract:
Toto téma „Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy“ bylo vybráno proto, že současná finanční analýza je způsob jak zajistit efektivnost společnosti a identifikovat její silné a slabé stránky. Pomocí dat získaných finanční analýzou je zajišťováno finanční řízení společnosti. Cílem diplomové práce je analýza zvolené společnosti, společnosti Opavia – LU, s.r.o. V této práce se posuzují …more
Abstract:
"Measurement and assessment of financial stability and business performance" this topic has been selected because nowadays financial analysis is presented as a method for controlling enterprise efficiency as well as for detection of strengths and weaknesses. Controlling of financial activities in company can be achieved only by financial analysis. The aim of this paper is to analyze selected company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Gabriela Dlasková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní