Bc. Nikola Sadloňová

Diplomová práce

Premena mediálneho obrazu utečenectva v MF DNES: komparatívna kritická diskurzívna analýza

Tranformation of Media Picture of Refugees in MF DNES: Comparatice Critical Discourse Analysis
Abstract:
Diploma thesis compares the means and mechanisms of the media image creation of a group subject of "them" (and thus also a group subject of "us") in two distinct developmental eras of Czech republic. To show the comparative moment we used chosen fragments of the czech media discourse as an example. Based on orientalism, which refers to the western discourse of the others depictions, we compare the …více
Abstract:
Diplomová práca na príklade vybraných fragmentov českého mediálneho diskurzu utečenectva porovnáva prostriedky a mechanizmus vytvárania obrazu skupinového subjektu oni (a implicitne teda aj skupinového subjektu my) v dvoch rôznych obdobiach vývoja Českej republiky. Na základe orientalizmu, ktorý označuje západný diskurz zobrazovania tých druhých, porovnáme spôsob mediálneho pokrytia dvoch významných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika