Bc. Denisa Škodová

Bakalářská práce

Vzdělávání cizinců v Královéhradeckém kraji

The Education of Foreigners in the Hradec Králové Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vzdělávání cizinců v Královéhradeckém kraji. Teoretická část se zabývá vymezením základní terminologie a legislativou související s pobytem cizinců. V další části se zabývá integrací cizinců a možnostmi vzdělávání dospělých cizinců žijících na území České republiky. Praktická část pomocí rozhovorů zjišťuje, jakým způsobem probíhá výuka cizinců v Královéhradeckém kraji …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of education of foreigners in the Region of Hradec Králové. The theoretical part explains the basic terminology and legislation related to the stay of foreigners. The next section considers the integration of foreigners and the educational opportunities of adult foreigners living in the Czech Republic. The practical part by means of interviews detects the way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hájková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škodová, Denisa. Vzdělávání cizinců v Královéhradeckém kraji. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická