Ralf Günter Holstein

Disertační práce

Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel

Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel
Anotace:
Nedestruktivní zkoušení (NDT) jsou nástrojem kontroly komplexních produktů, jako jsou letadla, vlaky, elektrárny a chemické provozy, který má odhalovat závady během produkce, provozu a údržby konstrukčních částí. Jako nejdůležitější se jeví, že umožňují monitorování produktu bez ovlivnění jeho budoucího využití. Protože pro zachování kvality produktu a zajištění bezpečnosti lidí a životního prostředí …více
Abstract:
Non-destructive testing (NDT) is a tool to inspect complex products such as aircraft, trains, power plant and chemical installations, and to identify defects during production, operation and maintenance of a unit and - most importantly - it allows the surveillance of a product without influencing its intended use. While NDT often plays a critical role in maintaining the quality and guaranteeing the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Nenadál
  • Oponent: Christina Müller, Juraj Sinay, Milan Hutyra

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doktorský studijní program:
Řízení průmyslových systémů