Bc. Pavol Koman

Bakalářská práce

Implementace a srovnání výkonu implementací DB indexu v C++, .NETu a Javě

Implementation and efficiency comparison of implementations of database index in programming languages C++,. NET and Java
Anotace:
Předmětem této práce je implementace M-Indexu v .NETu a porovnání výkonu této implementace s implementacemi v C++ a Javě. V této práci je uvedený popis M-Indexu a algoritmů vyhledávání nad tímto indexem. Následně jsou popsány využívané datové struktury a operace nad nimi. V další části jsou uvedené detaily implementace v .NETu a výsledky porovnání výkonnosti s implementacemi v C++ a Javě.
Abstract:
The subject of this thesis is the implementation of Metric Index (M-Index) in .NET and performance comparison with implementations in C++ and Java. This work contains description of M-Index and search algorithms. Used data structures and operations on this structures are also described. Details of implementation in .NET and performance comparison with C++ and Java implementations are mentioned in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma